# عشق
 حکایت عشق حکایت جالبی است فراموشدگان هیچگاه فراموش کنندگان را فراموش نخواهند کرد .   * تو ای معنای انتظار یک لحظه بایست ، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید